РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В ЦАРИНІ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2707-2096.1.2020.193628

Ключові слова:

geoengineering, geospheres, geographical engineering, climate engineering, mining, scientific directions, underground urbanism, structural elements of construction

Анотація

Цим номером відкривається нова сторінка в історії Вісника «Гірництво», що виходить  під новою назвою - «Геоінженерія». Перейменування відродженого Вісника потребує  обґрунтування його ідеологічної основи. Пануюче в інтернеті тлумачення терміну «геоінженерія» спирається на авторитет Кембріджа, Оксфорда та Вікіпедії, які розуміють завдання геоінженерії  як «навмисне масштабне втручання у природні системи Землі для протидії кліматичним змінам». Паралельно ці авторитетні  джерела використовують, на наш погляд, більш адекватний термін – «кліматична інженерія».

 Вкладаючи лише кліматичний сенс в більш широке поняття відомого терміну «ГЕО», автори суттєво звужують його горизонт.  Звичайно, не можна не погодитись, що кліматична інженерія – це важливий шлях до порятунку Життя на Землі  від нищівних глобальних змін клімату у недалекому майбутньому. Однак слід  нагадати, що «ГЕО (Земля) - це також надзвичайно вагома частка у багатьох  відомих термінах, об’єднаних загальним поняттям ГЕОСФЕРА, тобто внутрішня і зовнішня концентричні оболонки Землі, які взаємодіють між собою. Виділяються такі ГЕОСФЕРИ, як  земне ядро, земна мантія, земна кора, літосфера, гідросфера, атмосфера. Остання, в свою чергу, поділяється на тропосферу, стратосферу, іоносферу.

Геосфери умовно поділяються на базові або головні (літосфера,  атмосфера та гідросфера), а також вторинні:  антропосфера, соціосфера, ноосфера, ноосфера  та ін. Статус вторинним геосферам надається  виходячи з їх значення в житті людини на Землі в разі, якщо це значення  за важливістю близьке до базових геосфер (див. Вікіпедію).

З переліченої низки геосфер «геоінженерія» згідно з усталеним тлумаченням використовує наукові принципи управління природними, а скоріше техногенними процесами в земній атмосфері, які є лише часткою однієї з наук про Землю - ГЕОграфії. Саме звідси витікає традиційне розуміння сенсу частини ГЕО в терміні «геоінженерія». Якщо виходити з наведеного вище, повне її розшифрування мало б виглядати як  ГЕОГРАФІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ. На усталене тлумачення терміну погодилась без дискусій сучасна  наукова спільнота, крім гірників, яким не менше, ніж географам та екологам, належить право на використання короткого терміну ГЕО, який означає земне походження таких наук, як геометрія, геодетика, географія, геологія, геофізика, геомеханіка, геодинаміка, геохімія, свердловинна геотехнологія, геоурбаністика та ін. Фахівці з перелічених галузей наук в інтелектуальній діяльності застосовують свої наукові досягнення до вирішення конкретних проблем людства, реалізуючи наукові знання і практичний досвід  до створення корисних процесів та технічних об'єктів, Ця діяльність разом з гірництвом має бути об’єднана одним ємнісним терміном «геоінженерія».

Цей термін завжди присутній в іх професійній діяльності, а саме в проектуванні, оптимізації технологій спорудження та експлуатації наземних і підземних об’єктів гірничого, гірничобудівельного, промислового, урбаністичного, транспортного та ін. призначення,  створенні техніки ефективного, комфортного та безпечного їх використання в системі суспільного виробництва. 

Сучасний етап економічного  розвитку людства супроводжується широким залученням в сферу інженерної діяльності верхніх шарів земної кори (будуються греблі, водосховища, прокладаються транспортні  наземні і підземні комунікації, канали, тунелі, трубопроводі. Все більших масштабів набувають роботи з видобутку твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і ін.) На ці  ділянки впливають природні гравітаційні, сейсмічні і тектонічні процеси, які ще більше ускладнюють екологічну ситуацію при вирішені питань максимально допустимого впливу на земну поверхню, що є першочерговою рисою діяльності людства. В той же час освоєння корисних копалин є необхідною умовою розвитку виробничих сил і матеріальної бази суспільства. Це саме стосується і розвитку гірничо-видобувних, енергетичних, транспортних, меліоративних і інших видів робіт, без яких промисловість існувати не може і які складають основу діяльності або тісно сплітаються з інтересами гірничої наукової та інженерної спільноти.

Спираючись на викладені аргументи журнал «Геоінженерія» передбачає провадження наступних рубрик:

  • геомеханіка і геотехніка,
  • геобудівництво,
  • гірничі машини та енергетика,
  • гірнича справа,
  • екологія і охорона праці.

Більшість перелічених рубрик притаманні науковій діяльності кафедри геоінженерії та відбивають її історію, етапи розвитку і науковий поступ колективу.

Біографія автора

Віктор Георгійович Кравець, КПІ ім. Ігоря Сікорського

д.т.н., професор

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-31

Як цитувати

Кравець, В. Г. (2020). РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В ЦАРИНІ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ. Геоінженерія, (1). https://doi.org/10.20535/2707-2096.1.2020.193628

Номер

Розділ

Вступ