Про журнал

Пропонуємо розмістити результати своїх наукових досліджень в науково-технічному журналі «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ».

Свідоцтво Міністерства юстиції України серія КВ № 24123-13963Р. 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б» за спеціальностями: 101 - Екологія, 133 - Галузеве машинобудування, 184 - Гірництво) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471

ISSN (Print) 2707-2096, ISSN (Online) 2708-2776.

Журнал «Геоінженерія» друкується за рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Тематичні рубрики журналу:

- Геомеханіка і геотехніка

- Геобудівництво

- Гірничі машини та енергетика

- Гірнича справа

- Екологія та охорона праці

Мова публікацій: англійська, українська.

Адреса редакції:
вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кім.513,  м. Київ, Україна, 03056.
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра геоінженерії.
E-mail: journalgeoengineering@gmail.com

Поточний номер

№ 5 (2021): Геоінженерія
					##issue.viewIssueIdentification##

Редколегія приймає до друку статті українською та англійською мовами, які раніше не були опубліковані в друкованих або електронних виданнях. Структура наукової статті повинна відповідати вимогам ДАК України. До наукового журналу приймаються статті теоретичного та методологічного напрямку з відповідної тематики. В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора.

Опубліковано: 2021-05-18

Весь випуск

Гірнича справа

Гірничі машини і енергетика

Екологія та охорона праці

Переглянути всі випуски

Науково – технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Головний редактор – Станіслав Миколайович Стовпник, к.т.н., доц.

Заступник гол. редактора – Віктор Георгійович Кравець, д.т.н, проф.

Відповідальний секретар – Стефан Володимирович Зайченко, д.т.н., проф.

Технічний секретар: Олена Ган.

Секретар: Соколовська Марія

У журналі представлено якісне термінологічне викладання нових науково-практичних матеріалів з кваліфікаційним стилем публікації, широким охопленням тем і врахуванням інтересів державної і світової аудиторії.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б» зі спеціальностей 101 - Екологія, 133 - Промислове машинобудування, 184 - Гірництво) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24123-13963 Р від 23.08.2019 р.

Науково-технічний журнал друкується за рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Переодичність видання 3 рази на рік ( бер., черв., листоп.).