ДОСЛІДЖЕННЯ ОСАДЖЕНЬ МЕТРОТУНЕЛЮ В УМОВАХ ВОДОНАСИЧЕНОГО НАМИВНОГО МАСИВУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2707-2096.7.2022.267606

Ключові слова:

фізико-механічні властивості; водонасичений намивний масив; тунелі метрополітену; мілке закладення; геофізичні методи; осадження тунелю; закріплення тунелю, газова силікатизація; низьков’язкий поліуретан

Анотація

Мета та завдання: аналіз та вибір доцільного способу покращення міцнісних характеристик ґрунтів шляхом укріплення в зонах послаблення та зменшення деформацій конструкцій перегінних тунелів, обгрунтування способів зміцнення основи конструкції тунелю метрополітену та грунтового масиву при осадженнях в умовах підземного простору. На основі аналізу запропонувати доцільнй метод та схематичне закріплення водонасиченого нвмивного грунтового масиву з стабілізацією осаджень та запропонувати спосіб для зменшення деформацій при вібропросіданні.

Методи дослідження: шляхом використання огляду та аналізу методів зміцнення грунтового масиву, геофізичних методів посилення основ піщаного водонасиченого масиву, рекомендовано комплексний підхід для реалізації підвищення рівня міцності тунелю метрополітену.

Наукова новизна: на основі виконаних ананалітичних досліджень визначенно параметри для зміцнення грунтів водонасиченого намивного масиву та запропонований комбінований метод зміцнення грунтового масиву та метод зменшення вібропросідання, що зумовлені швидкістю руху потягів у співвідношенні з силою тяжіння при коливанні конструкції основи перегінного тунелю метрополітену у водонасиченому намивному масиві з оптимізацією робіт, зменшенням термінів робіт та можливість застосування комбінованої схеми заповнення свердловин розчином та використання в умовах щільної міської забудови.

Висновки та практичне значення: комбінована схема зміцнення грунтового масиву за допомогою газової силікатизації та влаштування грунто-полімерних паль дозволить рівномірно зменшити осадження грунтів та конструкції без шкоди навколишньому підземному простору та щільній міській забудові, зокрема збільшить  міцнісні характеристики та термін експлуатації перегінного тунелю.

Ключові слова: фізико-механічні властивості; водонасичений намивний масив; тунелі метрополітену; мілке закладення; геофізичні методи; осадження тунелю; закріплення тунелю, газова силікатизація; низьков’язкий поліуретан.

Посилання

DBN V.2.1-10:2019 Basics and foundations of buildings and structures, Ministry of Regional Development of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2019.

DSTU B V.3.1-2:2016 Repair and strengthening of load-bearing and enclosing building structures and foundations of buildings and structures, SE "State Research Institute of Building Structures", Kyiv, Ukraine, 2016.

S. M. Stovpnyk, A. L. Gan, E. A. Zagoruyko, L. V. Shaidetska, "Investigation of hydraulic influence on the technological stability of a shallow underground tunnel in alluvial massifs", Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, no. 5, p. 141-148, 2017. https://doi.org/10.15802/stp2017/114357

V. I. Krysan, "Investigation of the stressed-deformed state of the soil massif reinforced with soil-cement elements produced by the jet mixing method", author's ref. thesis Ph.D. technical Science, Poltava National Technical University named after Yury Kondaratiuk, Poltava, Ukraine, 2013. Available:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%92.%D0%86.$

V. D. Petrenko, D. O. Bannikov, M. I. Netesa, "Geophysical studies and strengthening of a layered and water-saturated soil massif under the conditions of the Kyiv metro", Bridges and tunnels: theory, research, practice, no. 17, pp. 62-72, 2020. https://doi.org/10.15802/bttrp2020/205013

DBN V.1.1-45:2017 Buildings and structures in difficult engineering and geological conditions, Ministry of Rational Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2017.

L. M. Shutenko, O. G. Rud, O. V. Kichaeva, O. V. Samorodov, O. V. Havrylyuk, Mechanics of soils, foundations and foundations, Kharkiv, Ukraine: Education, 2017.

I. V. Majevska, N. V. Blaschuk, M. S. Honcharuk, "Using fly ash as part of soil cement", Modern technologies, materials and constructions in construction. International Scientific and Technical Journal, v. 29, no. 2, pp. 51-64, 2020. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-2-51-65

Properties of low-viscosity polyurethane in conditions of water-saturated weak soils. Available: http://factor-news.info/vlastyvosti-nyzkovyazkogo-poliuretanu-dozvolyayut-sformuvaty-grunto-polimerni-pali-v-umovah-vodonasychenyh-slabkyh-gruntiv/?fbclid=IwAR3dgUqWkZEv5m6BDdVDYyRUyOvpvNkwasRdSaQKSUk4gVRyQIuFcX6wD9Y

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-05

Як цитувати

Мусихін, М. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ОСАДЖЕНЬ МЕТРОТУНЕЛЮ В УМОВАХ ВОДОНАСИЧЕНОГО НАМИВНОГО МАСИВУ. Геоінженерія, (7), 56–61. https://doi.org/10.20535/2707-2096.7.2022.267606

Номер

Розділ

Геобудівництво