ЧАСТОТНА ДИСПЕРСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКИХ КРІОГЕННИХ ПОРІД НА МАКРОРІВНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2707-2096.1.2020.193950

Ключові слова:

діелектрична проникність, питома електропровідність, частота, температура, кріогенна порода, електромагнітне поле

Анотація

Метою цієї роботи є встановлення аналітичного виразу частотної дисперсійної залежності дійсної частини діелектричної проникності гірських кріогенних порід за даними експериментальних досліджень.
У результаті теоретичних та експериментальних досліджень встановлено залежність діелектричної проникності гірських кріогенних порід від частоти зовнішнього електромагнітного поля на макрорівні. Одержана аналітична залежність діелектричної проникності гірських кріогенних порід від частоти у вигляді подвійної експоненти, яка дозволяє адекватно описати вплив зовнішнього електричного поля з урахуванням вологості та температури порід. Здійснено порівняння отриманих результатів з експериментальними даними інших авторів.
Діелектрична проникність знижується із зростанням частоти при всіх значеннях температури. Параметр залежності, який відповідає частоті в момент електричної релаксації (зона аномальної дисперсії) при зниженні температури зміщується в сторону низьких частот. Максимальне та мінімальне значення діелектричної проникності кріогенних порід є сталими і не залежать від зміни температури для конкретної кріогенної породи і залежать від вологості, мінералізації та морфологічної структури.
В даній роботі розроблено математичні вирази для опису частотної залежності діелектричної проникності при низькочастотному та високочастотному навантаженні за єдиною аналітичною залежністю.
Практична важливість отриманих результатів полягає у можливості встановлення сейсмо-акустичних, пружно-деформаційних та міцнісних властивостей гірських порід через вивчення електромагнітних властивостей кріогенних порід.

Посилання

Фролов, А. Д. (1998). Электрические и упругие свойства мерзлых пород и льдов. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН.

Бойков, С. А.,  Романовский, В. Е. (1980). Применение методов электроразведки постоянным током при решении задач мерзлотно-гидрогеологических исследований. Мерзлотные исследования, № 19, 145-153.

Ним, Ю. А., Омельяненко, А. В.,  Стогний, В. В. (1994). Импульсная электроразведка криолитозоны. Новосибирск: СО РАН.

Снигерев, А. М. (1992). Скважинная электрометрия мерзлой зоны литосферы. Москва: Недра.

Scott, W., Sellmann, P.,  Hunter, J. (1990). Geophysics in the Study of permafrost. Geotechnical and environmental geophysics., №1, 355-384.

Vanhala, H., Lintinen, P.,  Ojala, A. (2009). Electrical Resistivity Study of Permafrost on Ridnitsohkka Fell in Northwest Lapland, Finland. Geophysica., №45(1-2), 103-118.

Федоренко, А. М. (1988). Теоретическая физика. Классическая электродинамика. Київ: Вища школа.

Блеймар, Дж. (1988). Физика твердого тела: пер. с англ. Москва: Мир.

Крючков, А. І.,  Бахтин, А. І. (2017). Закономірність швидкості розповсюдження повздовжніх сейсмічних хвиль в залежності від температури та вологості гірських порід. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво", №33, 5-9. DOI: 10.20535/2079-5688.0.33.100620.

Крючков, А. І.,  Бахтин, А. І. (2018). Закономірність зміни модулю зсуву в залежності від температури та пустотності гірських порід. Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва, № 21, 18-22. DOI: 10.30929/2074-1537.2018.1.18-28

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-31

Як цитувати

Крючков, А. І., & Бахтин, А. І. (2020). ЧАСТОТНА ДИСПЕРСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКИХ КРІОГЕННИХ ПОРІД НА МАКРОРІВНІ. Геоінженерія, (1). https://doi.org/10.20535/2707-2096.1.2020.193950

Номер

Розділ

Геомеханіка і геотехніка