РОЗВИТОК СИЛОВОГО ПОЛЯ В СИСТЕМІ СУМІЖНИХ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2707-2096.2.2020.207375

Ключові слова:

поле напружень, суміжні заряди, перебур, набійка, силовий фронт, втрати енергії, бойовик, масові зрушення

Анотація

Метою роботи є дослідження формування силового поля в міжзарядному просторі від взаємодії двох суміжних свердловинних зарядів.

Розглянуто вплив торцевих частин суміжних зарядів на формування силового поля в області набійки при одночасній дії вибухових імпульсів з метою отримання максимального механічного ефекту.

Виконано аналітичні дослідження закономірностей формування сумарного поля напружень в межах взаємодії двох суміжних свердловинних зарядів обмеженої довжини за умови їх одночасного ініціювання. Особливу увагу приділено послідовності розвитку силового поля в часі між зарядами та в крайових ділянках зарядів – на рівні перебуру та на контакті з набійкою. Складено алгоритм розрахунку, оснований на моделюванні подовжених зарядів рівновеликими гірляндами зосереджених зарядів. Розглянуто систему з двох суміжних подовжених зарядів, ініційованих в нижній частині. Детонаційний фронт переміщується в напрямку набійки та випромінює в середовище хвилю напружень. Фронт генерованого вибухом поля напружень поширюється в модельному середовищі відносно під кутом до осі заряду, який залежить від співвідношення швидкостей детонаційної та пружної хвиль в модельному середовищі. Враховано, що зустрічні похилі силові фронти взаємодіють вздовж середньої осьової лінії, паралельної зарядам, яка ділить масив між суміжними зарядами  навпіл. З отриманої діаграми розвитку тиску встановлено, що сумарне поле напружень вздовж серединної осі симетрії між зарядами, ініційованими з нижнього торця, втрачає частину енергії на початковій ділянці поля, на рівні перебуру, але підсилюється на кінцевій ділянці, на контакті з набійкою. Запропоновано компенсувати втрату енергії в нижній частині поля шляхом застосування потужних бойовиків, які одночасно здатні генерувати зустрічні хвильові фронти, за якими відбуваються висхідні зрушення породних мас. Ці зрушення є новим елементом технології комбінованого висадження «вертикальний клин», який передбачає ведення масового вибуху укрупненими групами з декількох одночасно висаджуваних рядів зарядів, а сповільнення встановлюються між цими групами.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-01

Як цитувати

Кравець, В. Г., Шукюров, А., Ган, А. Л., & Бовкунович, М. (2020). РОЗВИТОК СИЛОВОГО ПОЛЯ В СИСТЕМІ СУМІЖНИХ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ. Геоінженерія, (2). https://doi.org/10.20535/2707-2096.2.2020.207375

Номер

Розділ

Геомеханіка і геотехніка