ДОСЛІДЖЕННЯ ПУСКУ КОМПРЕСОРА ШАРОШКОВОГО БУРОВОГО ВЕРСТАТУ З ФУНКЦІЄЮ ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2707-2096.5.2021.226676

Ключові слова:

шарошковий буровий верстат, асинхронний двигун компресора, функція обмеження струму, пристрій плавного пуску, математичне моделювання

Анотація

У статті розглядається задача дослідження системи «пристрій плавного пуску - асинхронний двигун» для компресорного обладнання шарошкового бурового комплексу. Також розроблена уточнена математична модель системи з урахуванням характеру компресорного навантаження, а також існуючих алгоритмів роботи блоку контролю струму статора. Розглянуто проблеми вибору режиму запуску компресорної установки, визначено необхідність повного дослідження системи електроприводу методами цифрового моделювання. Визначено основні параметри, що повинні уточнюватись та коректуватись проектувальником електромеханічної системи компресора при вводі в експлуатацію. Далі в моделі реалізований алгоритм управління кутом відмикання силових тиристорів, що застосовуються в сучасних пристроях плавного пуску виробництва компанії WEG. Для цього сформований програмний блок обмеження середньоквадратичного значення струму статора при пуску асинхронного двигуна. Після цього, виконане моделювання процедури пуску асинхронного двигуна компресора від тиристорного пристрою плавного пуску з активованою функцією обмеження струму статора. В результаті моделювання в додатку Simulink програмного середовища MATLAB отримані графіки перехідних процесів за найбільш важливими параметрами роботи, таких як струм в обмотках статора, швидкість обертання валу, момент навантаження та значення куту відпирання. Здійснено аналіз отриманих результатів, в результаті якого сформульовані висновки щодо можливості застосування пристроїв плавного пуску для компресорів шарошкових верстатів. Визначено, що при близькому до лінійного характері навантаження компресора пуск двигуна відбувається з плавною зміною швидкості без суттєвих стрибків струму статора електродвигуна. Запропоноване використання функції обмеження струму для легких режимів пуску та функції керування струмом з початковим збільшенням крутного моменту.

Посилання

В.С. Хілов, Системи керування автоматизованими електроприводами кар’єрних верстатів шарошкового буріння. Дніпро, Україна: Національний гірничий університет, 2013.

А.В. Чермалих, В.М. Чермалих, та І.Я. Майданський, «Вибір раціональних систем автоматизованого управління компресорних станцій теплового насосу», Вісник НТУ «ХПІ», Серія «Нові рішення в сучасних технологіях», 2012, №50 (956), с.107–116.

А.В. Торопов, «Підвищення рівня автоматизації шахтних водовідливних установок при живленні насосів від пристроїв плавного пуску», Вісник Національного технічного університету України" Київський політехнічний інститут", Серія «Гірництво», 2014, №26, с. 110–115. DOI: https://doi.org/10.20535/2079–5688.2014.26.52972

І.М. Голодний, та Ю.М. Лавріненко, «Моделювання в MatLab процесу динамічного гальмування асинхронного електропривода», Вісник ХНТУСГ. Технічні науки. "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України", 2011, Вип.116, с.73–75.

А.П. Калинов, М.Ю. Юхименко, та С.В. Исаев, «Исследование эффективности формирования пускових режимов асинхронного двигателя», Електротехнічні і енергозберігаючі системи: Сб. Кременчуг. гос.политех. ун–та им. М. Остроградского, 2007. No2(2), с.15–21.

С.Г. Герман–Галкин, Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0. СПб. Росія: Корона принт, 2001.

С.Г. Герман–Галкин, Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде Matlab– Simulink. Спб.Росія: Лань, 2013.

А.К. Акопян, А.Е. Власов, и Б.Н. Кантлоков, «Исследование режима работы асинхронного двигателя с устройством плавного пуска в среде MATLAB», Тенденции развития науки и образования, вып.1., 2018, часть 2, 2018, с. 9–11.

В.Н. Назаренко, и К.В. Назаренко, «Моделирование устройств плавного пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в среде MATLAB SIMULINK», Збірник наукових праць СНУЯЕтаП. Розділ «Інформаційні системи і технології», 2018, с. 207–217.

І.М. Голодний та ін. «Регульований електропривод», К. Україна: ТОВ "ЦП "Компринт", 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-17

Як цитувати

Торопов, А., & Торопова, Л. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПУСКУ КОМПРЕСОРА ШАРОШКОВОГО БУРОВОГО ВЕРСТАТУ З ФУНКЦІЄЮ ОБМЕЖЕННЯ СТРУМУ. Геоінженерія, (5), 24–29. https://doi.org/10.20535/2707-2096.5.2021.226676

Номер

Розділ

Гірничі машини і енергетика