№ 5 (2021): Геоінженерія

					##issue.viewIssueIdentification##

Редколегія приймає до друку статті українською та англійською мовами, які раніше не були опубліковані в друкованих або електронних виданнях. Структура наукової статті повинна відповідати вимогам ДАК України. До наукового журналу приймаються статті теоретичного та методологічного напрямку з відповідної тематики. В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора.

Опубліковано: 2021-05-18

Весь випуск

Гірнича справа

Гірничі машини і енергетика

Екологія та охорона праці