ОБҐРУНТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ В УМОВАХ БЛОЧНОГО КАР’ЄРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2707-2096.5.2021.230667

Ключові слова:

блочний облицювальний камінь, колісний фронтальний навантажувач, собівартість транспортування товарних блоків, транспортна задача, раціоналізація вантажоперевезень, витрати палива, ухил кар'єрних доріг

Анотація

Підвищення цін на нафтопродукти, витратні матеріали та інструмент обумовлюють необхідність у переоснащені гірничодобувних підприємств України. Частка автомобільного транспорту в собівартості (С/В) видобування товарних блоків сягає 35–50 %.

Метою роботи є визначення С/В транспортування 1 м3 блоків в залежності від об’єму та відстані транспортування в межах кар'єру; удосконалення плану перевезень шляхом розв'язання транспортних задач лінійного програмування.

На основі комплексного дослідження вперше розраховано витрати палива та С/В транспортування блоків облицювального каменю для трьох моделей колісних фронтальних навантажувачів (КФН). Проведено порівняння економічної доцільності застосування КФН та автосамоскида (АС) для певних гірничотехнічних умов. Вперше запропоновано план раціоналізації (ПР) транспортування товарних блоків в межах блочного кар'єру.

Дослідження виконувались на кар’єрі блочного габро, транспортування блоків на якому виконується КФН CAT 988F (1) та АС КрАЗ–256Б. Для співставлення були прийняті КФН CAT 988H (2) та CAT 986H (3).

Визначено середньорічні витрати палива: серед КФН, що розглядаються в роботі, найменше споживає (3), а (1), що застосовується підприємством, споживає на 22,7 % та 9,7 % більше палива в порівнянні з (3) та (2) відповідно в аналогічних умовах. Транспортування товарних блоків КФН є економічно доцільнішим в порівнянні з АС при відстані транспортування до 300–400 м.

Визначено, що С/В транспортування товарних блоків (2) та (3) відповідно на 5,3 % та 12,6 % нижча в порівнянні з (1).

Також в даній роботі розглядається транспортна задача для КФН, у якій блоки з декількох уступів потрібно розподілити між декількома майданчиками складування за умови мінімізації витрат на транспортування. Згідно запропонованого ПР вантажоперевезень, економія коштів складатиме до 13 % в порівнянні з початковими умовами, що в грошовому вираженні становить 41538–48639 грн/рік в залежності від моделі КФН. Заміна (1) на (3) дозволить знизити С/В транспортування блоків на 12,6 % (47000 грн/рік) в поточних умовах. Вартість транспортування КФН (3) згідно запропонованого ПР становитиме 285303,5 грн, що на 23,7 % (88476 грн/рік) менше, ніж при застосуванні (1) до раціоналізації.

Ключові слова: блочний облицювальний камінь; колісний фронтальний навантажувач; собівартість транспортування товарних блоків; транспортна задача; раціоналізація вантажоперевезень; витрати палива; ухил кар'єрних доріг.

Посилання

С. М. Бро, А. С. Пригунов, та С. А. Шипунов, “Сравнительный анализ энергозатрат различными видами карьерного транспорта,” Збірник наукових праць Національного гірничого університету, № 38, ст. 84–89, 2012.

Н. В. Смирнова та А. И. Воронков, “Закономерности изменения расхода топлива в течение жизненного цикла дороги,” Науковий вісник будівництва, № 2, ст. 281–285, 2015, [Електронний ресурс]. Режим доступу: ttp://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? 21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvb_2015_2_66.

И. А. Паначев та И. В. Кузнецов, “Анализ влияния угла наклона трассы на энергоемкость транспортирования горной массы большегрузными автосамосвалами,” Геотехнология, ст. 67–70, 2013.

В. В. Филиппов, Н. В. Смирнова, та Д. Н. Леонтьев, “О зависимости расхода топлива и влиянии на него скорости движения автомобиля и дорожных условий,” Вестник ХНАДУ, № 67, ст. 7–12, 2014.

С. С. Іськов, О. М. Толкач, В. Г. Левицький, та В. О. Шлапак, Організація та планування гірничих робіт. Житомир: ЖДТУ, 2017.

Г. В. Бычков, “Направления повышения эффективности технологий добычи и обработки природного камня на Урале,” Уральская государственная горно–геологическая академия, 2003.

Ю. Г. Карасев та Н. Т. Бакка, Природный камень. Добыча блочного и стенового камня. Санкт–Петербург, Россия: Санкт–Петербургский горный ин–т., 1997.

S. Carosio, I. Paspaliaris, M. Cardu, and E. et. al Lovera, Ornamental Stones network (OSnet). Athens, Greece: Laboratory of Metallurgy, National Technical University of Athens, 2003.

N. Kyrylenko, “Substantiation of the wheel loader employment at dimension stone quarries in Ukraine,” Ital. J. Eng. Geol. Environ., № 2, ст. 57–62, 2017, doi: 10.4408/IJEGE.2017–02.S–06.

Н. Я. Говорущенко та А. Н. Туренко, Системотехника проектирования транспортных машин. Харьков: ХНАДУ, 2004.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-17

Як цитувати

КИРИЛЕНКО, Н., ШАМРАЙ, В., КОВАЛЕВИЧ, Л., ЛЕБЛЯ, М., & МАХНО, А. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ РОБІТ В УМОВАХ БЛОЧНОГО КАР’ЄРУ. Геоінженерія, (5), 14–23. https://doi.org/10.20535/2707-2096.5.2021.230667

Номер

Розділ

Гірнича справа