Про журнал

Науково – технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»

Свідоцтво Міністерства юстиції України серія КВ № 24123-13963Р. 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б» за спеціальностями: 101 - Екологія, 133 - Галузеве машинобудування, 184 - Гірництво) відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471

ISSN (Print) 2707-2096, ISSN (Online) 2708-2776.

Журнал «Геоінженерія» друкується за рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Тематичні рубрики журналу:

- Геомеханіка і геотехніка

- Геобудівництво

- Гірничі машини та енергетика

- Гірнича справа

- Екологія та охорона праці

Мова публікацій: англійська, українська.

Переодичність видання: 2 рази на рік ( Червень, Грудень).

Адреса редакції:
вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кім.513,  м. Київ, Україна, 03056.
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
НН Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра геоінженерії.
E-mail: journalgeoengineering@gmail.com

Поточний номер

№ 7 (2022): Геоінженерія
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-12-05

Геомеханіка і геотехніка

Переглянути всі випуски