Геоінженерія


Замовник та видавець

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Науково – технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» -
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Головний редактор – Станіслав Стовпник, к.т.н., доцент.

Заступник головного редактора – Віктор Кравець, д.т.н, проф.

Відповідальний секретар – Олександр Фролов, д.т.н, доцент.

Редакційна колегія

Гайко Геннадій Іванович, д.т.н., проф. (Україна)

Коробійчук Валентин Вацлавович, д.т.н., проф. (Україна)

Зайченко Стефан Володимирович, д.т.н., проф. (Україна)

Находов Володимир Федорович, к.т.н., доц. (Україна)

Ремез Наталя Сергіївна, д.т.н., проф. (Україна)

Левченко Олег Григорович, д.т.н., проф. (Україна)

Третякова Лариса Дмитрівна д.т.н., проф. (Україна)

Імашев Аскар Жанболатович, PhD, проф. (Казахстан)

Şahbaz Oktay, PhD, Assoc. Prof.Dr. (Turkey)

Ercetin Umran, Assist. Prof. Dr.(Turkey)

Małkowski Piotr, Dr. Eng. Sc.,Assoc. Prof. (Poland)

Andrzej Wojewodka, Dr. Eng. Sc., Prof. (Poland)

У журналі представлено якісне термінологічне викладання нових науково-практичних матеріалів і кваліфікаційним стилем публікації, широким охопленням тем і врахуванням інтересів державноїі світової аудиторії.

Журнал публікує статті після редагування, рецензування та перевірки на оригінальність.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24123-13963 Р від 23.08.2019 р.


№ 1 (2020)

Зміст

Вступ

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В ЦАРИНІ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ PDF
Віктор Георгійович Кравець
ВИНОСЛАВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ PDF
Сергій Петрович Денисюк, Юрій Іванович Шульга

Геомеханіка і геотехніка

МОДЕЛЮВАННЯ І ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИЛОВОГО ПОЛЯ ПІД ЧАС ВИБУХУ КОНІЧНОГО ЗАРЯДУ PDF (English)
Віктор Георгійович Кравець
ЧАСТОТНА ДИСПЕРСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКИХ КРІОГЕННИХ ПОРІД НА МАКРОРІВНІ PDF
Анатолій Іванович Крючков, Анатолій Ігорович Бахтин
СТАТИКО-ДИНАМІЧНЕ РИХЛЕННЯ МЕРЗЛИХ ПОРІД PDF
Олег Маркович Терентьєв, Антон Йосипович Клещов, Микола Іванович Сергієнко

Геобудівництво

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ В ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF
Анатолій Леонідович Ган, Станіслав Миколайович Стовпник, Любов Валентинівна Шайдецька

Гірнича справа

РОЗРОБКА ВУЗЛІВ ПІДДАТЛИВОСТІ СТАЛЕВОГО РАМНОГО КРІПЛЕННЯ ДЛЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЗА ГАЗОВИМ ФАКТОРОМ PDF
Геннадій Іванович Гайко

Екологія та охорона праці

ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСУ ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Олег Григорович Левченко, Юрій Олексійович Полукаров